Startsida Om Implic Varför coaching? Tjänster Referenser Länkar
 
 
 
Adress
Linnéplatsen 8
413 10 Göteborg

Telefon
0763-40 70 10

E-post
tomas.bogren@implic.se


 
 
 

 

Fokusera på det väsentliga
Vi lever i en värld där förändringstakten är hög och accelererande, med
en ständigt ökande mängd information och intryck. Det blir svårare och
svårare att ha en överblick och ett perspektiv på vad som är viktigt och
vad som är informationsbrus.

Ändå är ett sådant ”helikopterperspektiv” viktigt. En coach hjälper dig att
hålla fokus och att samtidigt upprätthålla den övergripande bilden av ditt
yrkesliv och privatliv.


Bättre beslut
Med ett bredare perspektiv följer bättre beslut. En coach hjälper dig också
att undersöka dina antaganden, att tänka utanför ramarna och att söka
alternativ. Vartefter ni arbetar tillsammans kommer den här processen att
bli effektivare och resulterar i beslut som bygger på bättre information,
bredare perspektiv och som leder till mer intressanta resultat.


Smartare mål
Mål är viktiga. De ger riktning, fokus och energi. Bra mål klargör vart du är
på väg och gör det lättare att kommunicera med andra. Å andra sidan:
dåliga mål kan orsaka stress, förvirring och splittring. En coach hjälper dig
att sätta mål för det som verkligen är viktigt för dig – för ditt privatliv och
i din yrkesroll, mål som hjälper i stället för att hindra. Och coachen hjälper
dig att hålla dig till målen när de en gång är satta.


Färre problem
Problem sitter ofta i ens huvud. Det som en person upplever som ett
problem, upplevs som en möjlighet av en annan. En coach stöttar dig i att
vara mer förutseende så att du får färre problem och att hitta perspektiv som
vänder de problem du ser till möjligheter.


Fler lärdomar
Lärande gör att du känner dig levande och att du växer. Lärande kommer från
upplevelser, eller mer specifikt från reflektionen över dina upplevelser. En
coach hjälper dig att sätta mål för ditt lärande, men också att ge dig tid
reflektera och hjälpa dig att dra ut lärdom och visdom ur dina upplevelser.


Snabbare utveckling
Att utvecklas i det som syns utåt går hand i hand med utvecklingen av ditt inre.
Förändringar i ditt liv är en spegel av förändringen i dig själv. Vad du vill är alltid
kopplat till vem du är och vem du vill bli. Din coach hjälper dig att lyfta fram
bilden av vem du är och vad som är möjligt för dig.Vartefter ert samarbete
utvecklas och fördjupas, så kommer din utveckling att accelerera, troligen
bortom vad du ansåg möjligt!

 
 

 
Vad är personlig coaching?

Ordet coaching kommer ifrån engelskan. Coach betyder tränare, privatlärare, handledare, instruktör, samt att ge lektioner.

Coaching betyder instruktion och handledning. Coaching är ett vitt begrepp, som bygger på att samarbeta, stödja, vägleda, utveckla och tränga igenom det som hindrar i livet.