Startsida Om Implic Varför coaching? Tjänster Referenser Länkar
 
 
 
Adress
Linnéplatsen 8
413 10 Göteborg

Telefon
0763-40 70 10

E-post
tomas.bogren@implic.se


 
 
 

Det är du värd!
Professionella coacher verkar i ett partnerskap som är så upplagt att
det ger kunden ett fortlöpande stöd i att nå önskade resultat såväl i
sina yrkesliv som i sina privaliv.

Coacher hjälper människor att öka sina prestationer ochatt förbättra
kvaliteten i sina liv. Toppidrottsmän har coacher – är ditt liv mindre
värt?


Människor använder coacher för att:
• de söker balans,

• de vill växa,

• de vill mer,

• de vill att det ska gå lättare i arbete och privatliv.


Det är så enkelt.

Coacher hjälper klienterna att uppnå detta. Snabbt. Coacher är tränade att lyssna, att observera och att anpassa angreppssättet
efter varje människas speciella behov. De drar fram lösningar och
strategier ur sina kunder. De tror på att människan är naturligt
kreativ och har resurser. Det är coachens jobb att ge stöd i att
förbättra den förmåga, de resurser och den kreativitet som kunden
redan har.

 

 
 

 
Vad är personlig coaching?

Ordet coaching kommer ifrån engelskan. Coach betyder tränare, privatlärare, handledare, instruktör, samt att ge lektioner.

Coaching betyder instruktion och handledning. Coaching är ett vitt begrepp, som bygger på att samarbeta, stödja, vägleda, utveckla och tränga igenom det som hindrar i livet.