Startsida Om Implic Varför coaching? Tjänster Referenser Länkar
 
 
 
Adress
Linnéplatsen 8
413 10 Göteborg

Telefon
0763-40 70 10

E-post
tomas.bogren@implic.se
 
 
 
 1. Kontakt:
Det är viktigt att en ledare visar att de värdesätter sina anställda. De anställdas engagemang ger en direkt återkoppling på hur anställda upplever sin relation med sina chefer.

2. Karriär:
Personalen behöver ett utmanande och meningsfullt arbete och en möjlighet att göra karriär. Dessutom är det viktigt att ingjuta självförtroende i de anställda så de kan möta utmaningarna. Det är också viktigt att försäkra sig om att de anställda har den kunskap och de verktyg som behövs för att lyckas. Att misslyckas med detta är oetiskt, förstör motivationen och ger upphov till stress. Till slut leder det också till bristande engagemang.

3. Tydlighet:
Ledare måste förmedla en tydlig vision för organisationen. Anställda vill förstå de mål som ledarna och avdelningscheferna har för organisationen och för sina divisioner eller enheter. De anställda kan inte uppnå mål som de inte är medvetna om eller som de inte förstår.

4. Förmedla:
Medan en ledare klargör de förväntningar de ställer på sina anställda; skapar goda ledare processer och procedurer för att målen lättare skall uppnås. 

5. Berömma:
Ett stort antal forskningsstudier har visat att anställda uppfattar att de omedelbart får feedback när de misslyckas med att leva upp till förväntningarna, men att de sällan får beröm när de har gjort en bra prestation. Att berömma de anställda skapar engagemang. 

6. Bidra:
De anställdas engagemang kan ökas genom att låta människor förstå att deras input har betydelse och att de bidrar till organisationens framgång på ett meningsfullt sätt. 

7. Kontroll:
Engagemanget kan öka genom att låta de anställda ha en viss kontroll på snabbheten och flödet i deras arbete. Det är viktigt att vara lyhörd för de anställdas behov genom att tillåta en del flexibilitet i deras arbete. Att till exempel tillmötesgå en förälder som har barn med särskilda behov, så att han eller hon kan följa med vid läkarbesök eller planeringsmöten gällande behandling.  Dessutom känner sig de anställda mer engagerade när de blir involverade i beslutsfattandet, speciellt om de kommer att bli direkt berörda av beslutet.  

8. Samarbete:
Forskning visar att anställda som arbetar i team och har förtroende för och samarbete med sina team-medlemmar, presterar bättre än enskilda personer eller team som saknar goda relationer.

9. Trovärdighet:
Anställda vill kunna känna sig stolta över sina arbeten och för organisationen som de arbetar för. Ledare skall efterstäva att bibehålla hög etisk standard och att måna om företagets rykte.

10. Förtroende:
När ledare presterar bra och håller en hög etisk standard, skapar de förtroende i företaget och ökar engagemanget.

 
Vad är coaching?
 
 
Ordet coaching kommer ifrån engelskan. Coach betyder tränare, privatlärare, handledare, instruktör, samt att ge lektioner.

Coaching betyder instruktion och handledning. Coaching är ett vitt begrepp, som bygger på att samarbeta, stödja, vägleda, utveckla och tränga igenom det som hindrar i livet.